Tag kontakt med någon av klubbens representanter om du undrar över något.
Styrelse och funktionärer i JEC Sweden

Ordförande Christer Olsson ordforande@jec-sweden.se
Vice ordförande Kjell-Åke Nilsson v.ordforande@jec-sweden.se
Sekreterare Göran Hagmyr
sekreterare@jec-sweden.se
Skattmästare Maj-Britt Ericsson skattmastare@jec-sweden.se
Klubbmästare Ingemar Blad klubbmastare@jec-sweden.se

Redaktör Christer Linderedaktor@jec-sweden.se
Webmaster Christer Linde
webmaster@jec-sweden.se

Regionsansvariga

Skåne NV Vakant
Göteborg Christer Olsson goteborg@jec-sweden.se
Västergötland Kenneth Svensson vastergotland@jec-sweden.se
Småland Öst Owe Ståhle smalando@jec-sweden.se
Blekinge Per Lindell blekinge@jec-sweden.se
Stockholm Peter Nordgren stockholm@jec-sweden.se

Modellansvariga

Mark 1, Mark 2, 240, 340 Leif I Andersson MK2@jec-sweden.se
E-Type Svein Paulsen E-Type@jec-sweden.se
XK120, 140, 150 Peter Nordgren XK120@jec-sweden.se