Kontakt

Tag kontakt med någon av klubbens representanter om du undrar över något.

Styrelse och funktionärer i JEC Sweden
 
Ordförande Christer Olsson ordforande@jec-sweden.se
Vice ordförande Göran Hagmyr v.ordforande@jec-sweden.se
Skattmästare Maj-Britt Ericsson skattmastare@jec-sweden.se
Redaktör Peter Kihlman redaktor@jec-sweden.se
Webmaster Peter Kihlman webmaster@jec-sweden.se
 
Regionsansvariga
 
Skåne Per Berntsson skanenv@jec-sweden.se
Göteborg Christer Olsson goteborg@jec-sweden.se
Västergötland Göran Hagmyr vastergotland@jec-sweden.se
Småland Öst Owe Ståhle smalando@jec-sweden.se
Blekinge Per Lindell blekinge@jec-sweden.se
Östergötland Vakant  
 
Modellansvariga
 
Mark 1, Mark 2, 240, 340 Leif I Andersson mk2@jec-sweden.se
E-Type Svein Paulsen e-type@jec-sweden.se
XK120, 140, 150 Christer Olsson xk120@jec-sweden.se
F-Type Svein Paulsen f-type@jec-sweden.se