Tag kontakt med någon av klubbens representanter om du undrar över något.

Styrelse och funktionärer i JEC Sweden
 
Ordförande Ingemar Blad ordforande@jec-sweden.se
Vice ordförande vakant v.ordforande@jec-sweden.se
Skattmästare Maj-Britt Ericsson skattmastare@jec-sweden.se
 Sekreterare  Peter Kihlman  
Webmaster Peter Kihlman webmaster@jec-sweden.se
Modellansvariga
 
Mark 1, Mark 2, 240, 340  vakant mk2@jec-sweden.se
E-Type Svein Paulsen e-type@jec-sweden.se
XK120, 140, 150 Christer Olsson xk120@jec-sweden.se
F-Type Svein Paulsen f-type@jec-sweden.se