Garageträff Spekeröd, Stenungsund

6 mars 2014

Sveins norskväns E-type renovering.

Nu är renoveringen av E-type Ser II 1969 nästan klar.
Hör om Sveins vedermödor under renoveringen och se resultatet,
sista chansen att se bilen sedan försvinner den ur landet.

JEC- Essen 2014

Följ med ti! världens största utstä!ning för veteranbilar!
Vi får se mer än 2000 veteranbilar på 150.000 kvadratmeter
utspridda på 20 utstä!ningsha!ar.

Ladda hem fakta här

Medlemsavgift 2014

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för år 2014.

Kr 100 sätts in på klubbens bankgiro 5355-5181,
eller direkt på klubbens bankkonto i Länsförsäkringar Bank 9022 459 8815.

Var vänliga och betala senast den 31 januari!

Viktigt att du anger ditt medlemsnummer eller
för- och efternamn vid betalningen.

Var vänliga och kontrollera att den informationen kommer med,
så slipper ni riskera att få en påminnelse, trots att ni har betalat.

LADDA HEM fakta om Årsavgift_2014