Årsavgiften är uppdelad i två delar.

1) Du måste vara medlem i moderklubben i UK. www.jec.org.uk/join/

I takt med att de svenska bankerna inför högre säkerhetsrutiner vid internetbetalningar, så har många medlemmar svårt att betala sin medlemsavgift till JEC England. I avvaktan på att JEC England löser problemet, så har JEC Sweden hittat en väg att utföra betalningen:

Om du har problem med att betala till JEC UK via din egen bankförbindelse, så har vår Skattmästare möjlighet att assistera dig. Mejla i så fall till skattmastare@jec-sweden.se och be om hjälp.

2) Årsavgiften till Region Sweden. Påminnelse kommer ut varje år i Januari. Betala in till klubbens Bg eller konto. Avgiften är fortfarande 100 kr/år.
Bg: 5355-5181 Konto: Länsförsäkringar bank 9022 459 8815 Glöm inte ange namn eller Medlemsnummer.